Hoàn cảnh gia đình của em Ngô Thanh Phương Thi

Chia sẻ:

 

Thông tin bản thân

Họ và tên: Ngô Thanh Phương Thi (sinh năm 2003)

Hoàn cảnh

Thi hiện đang theo học tại trường Cao đẳng Sài Gòn.
Gia đình có bốn anh chị em, Thi là con lớn, dưới Thi có ba em nhỏ, trong đó hai em chậm phát triển và một em đang học tiểu học.
Cha mẹ Thi không có công việc ổn định, làm các công việc lao động phổ thông để lo chi phí sinh hoạt trong gia đình.

Cách thức hỗ trợ

  • Điều kiện: Quỹ hỗ trợ trong điều kiện em phải duy trì việc học.
  • Hỗ trợ tiền sinh hoạt hàng tháng: 500.000 đồng, khi học phổ thông.
  • Hỗ trợ tiền học phí tất cả các học kì tại trường cao đẳng Thi đang học.
  • Tặng 1 laptop và có kế hoạch định hướng nghề nghiệp cho Thi.
  • Hoàn trả: Em có trách nhiệm hoàn trả tiền hỗ trợ cho quỹ sau khi tốt nghiệp cao đẳng / khi bắt đầu đi làm có thu nhập (Không quy định thời gian hoàn trả đủ số tiền đã hỗ trợ).

Hình ảnh

Hình ảnh tặng laptop, mẹ của Phương Thi đại diện nhận