Hoàn cảnh gia đình của em Nguyễn Lâm Gia Linh và Nguyễn Lâm Bảo Thi

Chia sẻ:

Thông tin bản thân

Nguyễn Lâm Gia Linh
Nguyễn Lâm Bảo Thi

Hoàn cảnh
– Cha em là thu nhập chính trong gia đình nhưng công việc không ổn định,
– Mẹ vừa sinh em bé thứ 3, hiện không có thu nhập.

Cách thức hỗ trợ

  • Điều kiện: Quỹ hỗ trợ trong điều kiện các em phải duy trì việc học.
  • Hỗ trợ tiền học phí hàng năm cho 2 em, trong trường hợp gia đình không lo được tiền học phí