Báo cáo chuyến đi thiện nguyện Trao học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học tại Gia Lai – Kon Tum ngày 23-24/04/2022

Chia sẻ:

Tony Foundation xin gửi báo cáo cho chuyến đi thiện nguyện Trao học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học tại 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum vào ngày 23-24/04/2022 với chi tiết như sau:

1.Danh sách các mạnh thường quân đã quyên góp cho dự án lần này:2.Danh sách học sinh nhận học bổng HS nghèo hiếu học có xác nhận của trường / địa phương:
Tony Foundation đã tài trợ học bổng cho 5 trường trong chuyến đi lần này, với tổng số tiền tài trợ là 133,900,000đ.
       

       2.1. Tỉnh Gia Lai: tài trợ 1 trường với tổng số tiền tài trợ là 37,100,000đ

      2.2. Tỉnh Kon Tum: tài trợ 4 trường tại huyện Kon Plông với tổng số tiền tài trợ là 96,800,000đ

3. Biên bản xác nhận của trường / địa phương, Thư cảm ơn:

4. Ngoài ra trong chuyến đi, anh Trần Văn Tỉnh –  Sáng lập quỹ Tony Foundation đã tài trợ học bổng thêm cho các em có hoàn cảnh mồ côi, ngoài danh sách đã chốt với các trường. Tổng cộng gồm có 14 em với tổng số tiền tài trợ là 7.000.000đ.
Sau mỗi đợt phát học bổng, đoàn phỏng vấn nhiều em có hoàn cảnh đặc biệt để xem xét đưa vào chương trình hỗ trợ học dài hạn đến hết PTTH.

5. Một số hình ảnh lưu niệm:
***TRƯỜNG THCS LÊ LỢI – xã Tân Sơn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai:

***Trường PTDT bán trú THCS TT Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum:

        Hình lưu niệm của đoàn với Thầy cô trong trường.        Ánh mắt của em

***Trường PTDT bán trú THCS Măng Cành, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum:

Phỏng vấn các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để xét học bổng dài hạn:

Con đi hc bng gì? D con đi b. Con đi b bao xa? D con không biết. Con đi b lâu không ? D lâu. Khong bao nhiêu phút. D hơn 1 tiếng.

***Trường THCS Măng Đen & Trường PTDTNT THPT huyện Kon Plông, Kon Tum: