Chính sách bảo mật


Có hiệu lực từ ngày: 24/05/2022. Cảm ơn bạn đã truy cập vào website https://tony.foundation của Tony Foundation. Chúng tôi tôn trọng và cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Anh chị có thể tìm hiểu cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của những ai truy cập vào website chúng tôi.

Tư cách pháp lý

Công ty TNHH Tony Foundation, với mã số doanh nghiệp 0317195887, được thành lập từ 11/03/2022, là doanh nghiệp xã hội, phi lợi nhuận Việt Nam. Chúng tôi thực hiện các dự án từ thiện nhằm giúp đỡ trẻ em nghèo hiếu học, người già, và các chương trình mentoring đào tạo nghề nghiệp cho người nghèo Việt Nam.

Mục đích sử dụng thông tin

Chúng tôi xem trọng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và xây dựng lòng tin từ những người quan tâm đến các chương trình từ thiện, ghé thăm website. Vì vậy, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin do anh chị cung cấp và các thông tin khác theo đúng chính sách bảo mật. Khi hoàn thành các loại mẫu liên hệ, nhận thông tin, mẫu đăng ký tài trợ, tình nguyện đồng nghĩa anh chị đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin của anh chị cho mục đích được nêu ra trước khi anh chị đăng ký. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết để phục vụ các mục đích sau:
  • Gửi cho anh chị những bản tin, email, tin nhắn. Nội dung về những chương trình từ thiện, chia sẻ. Hoặc các cập nhật các thông tin khác mà anh chị có thể quan tâm.
  • Nâng cao trải nghiệm của anh chị khi sử dụng website chúng tôi.

Chính sách cookies

Tony Foundation sử dụng cookies để thu thập thông tin cũng như địa chỉ IP của những thiết bị đã truy cập vào website chúng tôi. Dữ liệu cá nhân bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại.

Thông tin được chia sẻ bởi nhà tài trợ, tình nguyện viên

Tony Foundation tôn trọng và tuân thủ luật pháp về tính bảo mật mọi thông tin của nhà tài trợ, tình nguyện viên bao gồm: không tiết lộ thông tin cho bên thứ 3, không tiết lộ hình ảnh, tên tuổi lên bất ký phương tiện truyền thông nào hoặc cho bất kỳ người nào biết về việc thông tin tài trợ của cá nhân, tổ chức trừ khi việc đó được cá nhân, tổ chức đó đồng ý chấp thuận.

Thông tin được chia sẻ bởi đối tượng khó khăn cần được hỗ trợ

Tony Foundation có thể chia sẻ các thông tin đối tượng khó khăn cần được hỗ trợ, bao gồm, nhưng không giới hạn, các thông tin về hoàn cảnh, độ tuổi, học vấn, nơi học tập, đặc điểm mô tả, thu nhập gia đình, địa điểm. Mục đích của việc chia sẻ thông tin này nhằm giúp cộng đồng và xã hội biết đến những hoàn cảnh khó khăn, để chung tay giúp sức. Tony Foundation là doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận, chúng tôi không sử dụng thông tin của các đối tượng khó khăn vì mục đích kinh doanh.

Bên thứ ba

Chúng tôi cam kết không bán hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của anh chị cho bên thứ ba. Mà không có sự chấp thuận của bạn trừ khi chúng tôi bắt buộc phải thực hiện theo yêu cầu của pháp luật.

Thông báo khi có sự thay đổi

Chúng tôi có thể cập nhật hoặc thay đổi chính sách bảo mật bất cứ lúc nào.