Điều khoản sử dụng


Chào mừng bạn đã đến với website chính thức của Tony Foundation. Chúng tôi hiểu các thông tin về điều khoản sử dụng thường được người dùng bỏ qua. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tin rằng việc chỉ rõ phạm vi hoạt động của website này và trách nhiệm của bạn khi truy cập trang của chúng tôi là cực kỳ quan trọng để bảo vệ cho chính bạn và cho chúng tôi. Vì thế, chúng tôi tập trung xây dựng thông tin về điều khoản sử dụng một cách súc tích và cấu trúc nhất để bạn dễ dàng theo dõi và tìm đến nội dung cần thiết nhất. 

Quyền sở hữu và quản lý

Trang web www.tony.foundation thuộc toàn quyền sở hữu, được vận hành và quản lý bởi Công ty TNHH Tony Foundation, doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận được đăng ký tại Việt Nam. Tony Foundation là chủ sở hữu duy nhất của trang web này. Để biết thêm về Tony Foundation (thông tin đăng ký, mục đích hoạt động, nguyên tắc vận hành, nhận tài trợ) vui lòng xem tại liên kết: Về chúng tôi

Các chức năng chính mà trang web cung cấp

 • Thông tin về quỹ Tony Foundation, về doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận Tony Foundation (mục đích hoạt động, đăng ký, sứ mệnh, các nguyên tắc hoạt động).  
 • Thông tin các chương trình từ thiện, cập nhật các hoạt động của Tony Foundation.
 • Báo cáo kết quả từ thiện, báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động.
 • Sự kiện, tin tức, chia sẻ
 • Các hình thức đóng góp, tài trợ, tình nguyện
 • Chính sách, quy cách hoạt động của web
 • Thông tin liên hệ hoặc liên kết đến các trang mạng xã hội của Tony Foundation

Trách nhiệm của bạn

Khi truy cập trang web của chúng tôi, bạn có thể tiếp tục duy trì việc truy cập và sử dụng các chức năng mà website này cung cấp miễn là bạn tuân thủ:

Ngôn ngữ

Trang web này hỗ trợ cho người dùng tiếng Việt và tiếng Anh. 

Đơn vị tiền tệ

Trang web hỗ trợ 2 mệnh giá: Việt Nam đồng (VND) và Dollar Mỹ (USD).  Vì đối tượng hỗ trợ của chúng tôi là trẻ em, người già có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam, nên chi phí gốc mà chúng tôi sử dụng là VND.  Việc quy đổi thành đồng Dollar Mỹ nhằm giúp đối tượng quốc tế, những người Việt ở nước ngoài cũng có thể hiểu thông tin hoặc tài trợ bằng đơn vị nước ngoài. 

Sử dụng thông tin trên website

Trang web này và tất cả nội dung cấu thành (bao gồm nhưng không giới hạn các loại thông tin, dữ liệu, từ ngữ, hình ảnh, đồ họa, âm thanh, video, tệp, phần mềm, thiết kế, thương hiệu, ngôn ngữ lập trình) là tài sản trí tuệ thuộc sở hữu của công ty TNHH Tony Foundation. Tất cả nội dung trên được bảo vệ bởi luật bản quyền, luật thương mại, luật sở hữu trí tuệ và các quy định, luật hiện hành khác của Việt Nam. Bất kỳ hoạt động nào có liên quan đến những điều đã nêu ở trên, bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng, sao chép, truy xuất dữ liệu bất hợp pháp sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp lý của Luật nước sở tại, Việt Nam, trừ khi có các quy định khác.  Bạn có thể cho hiển thị lại, chia sẻ nội dung của chúng tôi trên web, mạng xã hội của bạn miễn là: bạn thực hiện cho mục đích cá nhân, phi thương mại và bạn tuân thủ luật hiện hành và tôn trọng các quy định sau:

Đảm bảo mục đích sử dụng thông tin 

 • Không sử dụng nội dung của chúng tôi cho mục đích thương mại, trái quy định của pháp luật Việt Nam. 
 • Bất kỳ bên nào sử dụng thông tin của chúng tôi cần nêu rõ mục đích sử dụng thông tin và đường dẫn về web của chúng tôi. Nếu các bên thứ 3 sử dụng tài liệu của chúng tôi mà không đề cập tới các thông tin này tức là không có sự đồng ý từ chúng tôi về việc cho hiển thị thông tin của mình. Điều đó đồng nghĩa vi phạm chính sách này. 
 • Bất kỳ việc sử dụng thông tin vào mục đích khác, bao gồm nhưng không giới hạn: phân phối, truyền tải, phát sóng, biểu diễn, tái tạo, xuất bản, cấp phép, chỉnh sửa nội dung thông tin, tạo bản sao, chuyển nhượng, bán, từ bất kỳ tài liệu thông tin, nội dung nào từ trang web chúng tôi cần phải có sự đồng ý bằng văn bản từ đại diện Tony Foundation.  

Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và thương hiệu

 • Sử dụng các thông tin về thương hiệu của chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn: biểu trưng, tên thương hiệu, các yếu tố nhận diện thương hiệu, danh tính cá nhân liên quan giúp xác định tổ chức của chúng tôi) với bất kỳ mục đích nào phải được sự đồng ý của chúng tôi. 
 • Tên, hình ảnh, liên kết, biểu tượng và các yếu tố nhận diện thương hiệu không được phép sửa đổi, bao gồm nhưng không giới hạn: bổ sung, loại bỏ yếu tố, kết cấu, nền đồ hoạ. Chúng tôi cũng không cho phép thay đổi kích thước, tỷ lệ, phông chữ, màu sắc, cách sắp đặt chi tiết thiết kế. Phải sử dụng đúng định dạng và không được có bất kỳ biến thể nào khác. 
 • Không được phép gỡ bỏ, thay đổi hay làm sai lệch nội dung các thông báo liên quan đến bản quyền, thương hiệu, bí quyết kinh doanh hay quyền sở hữu trí tuệ xuất hiện trên hay trong website này.

Cẩn trọng với các liên kết với bên thứ 3

Website có thể cung cấp kết nối đến website hay tài nguyên mạng của bên thứ ba với mục đích làm tài liệu tham khảo. Tony Foundation không sở hữu và cũng không chịu trách nhiệm cho việc vận hành, thông tin, thay đổi, cập nhật, thiệt hại phát sinh từ những liên kết này.  Chúng tôi cũng không có trách nhiệm thẩm tra, xác nhận lại thông tin và cũng không đưa bất kỳ lời khuyên nào để bạn đưa ra quyết định trên cơ sở các liên kết này. Bạn phải tự chịu trách nhiệm cho quyết định truy cập vào các đường dẫn liên kết ra khỏi trang chúng tôi. 

Cách thức giải quyết tranh chấp, luật điều chỉnh và tòa án

Luật pháp Việt Nam sẽ điều chỉnh mọi tranh chấp phát sinh từ, hoặc liên quan đến điều khoản này, các điều khoản trong hoạt động của chúng tôi. Các tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án Việt Nam, đồng thời bạn và Tony Foundation đồng ý với thẩm quyền nhân thân tại các tòa án đó.  Nếu luật hiện hành tại địa phương bạn không cho phép giải quyết tranh chấp tại tòa án Việt Nam, thì bạn có thể đệ đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại tòa án địa phương. Tương tự, nếu luật hiện hành tại địa phương bạn không cho phép áp dụng luật Việt Nam để giải quyết các tranh chấp này, thì bạn có thể sử dụng luật pháp hiện hành tại quốc gia, tiểu bang tại nơi bạn cư trú. 

Miễn trừ trách nhiệm

Việc vận hành của web

Chúng tôi không đảm bảo trang web đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu của bạn. Quá trình hoạt động của web vẫn có thể xảy ra những sai sót, gián đoạn. Chúng tôi rất hoan nghênh các chia sẻ, ý kiến đóng góp, phản hồi của bạn về trang web để có thể cải thiện, nâng cấp trang web được tốt hơn. Bạn có thể sử dụng truy cập trang liên hệ với chúng tôi. 

Tính chính xác, hoàn thiện và thời hạn thông tin trên web

 • Chúng tôi mong muốn các thông tin trên web luôn được cập nhật chính xác, kịp thời. Tuy nhiên, chúng tôi xác định mục tiêu cho trang web để cung cấp các thông tin mang tính chất tổng quan, giúp bạn hình dung và hiểu công việc của chúng tôi, những thông tin chúng tôi cần truyền tải. Các nội dung trên web chúng tôi có thể chưa cập nhật kịp thời các thông tin mới nhất. Để biết rõ thông tin chính xác tại thời điểm hiện tại, bạn cần phải liên hệ với chúng tôi để được trao đổi cùng bộ phận có liên quan.
 • Thông tin trên web được cung cấp với mục đích chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và những vấn đề liên quan đến Tony Foundation và những hoạt động của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra khẳng định hay bất kỳ khuyến nghị chuyên nghiệp nào. Vì vậy, Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối tất cả các trách nhiệm pháp lý về những rủi ro khi bạn sử dụng trang web làm cơ sở đưa ra lựa chọn. Bạn không nên dựa vào bất kỳ thông tin trên web để thay thế ý kiến chuyên gia cho các vấn đề cá nhân của mình. Để yêu cầu báo cáo chính xác, hoặc các thông tin mới nhất tại thời điểm hiện tại, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được trao đổi cùng bộ phận có liên quan. 

Cập nhật thông tin trên web

 • Chúng tôi có quyền sửa đổi, điều chỉnh, cập nhật, loại bỏ toàn bộ / một phần nội dung của trang web vào bất kỳ thời điểm phù hợp nào mà không cần báo trước. 
 • Chúng tôi cũng có quyền chỉnh sửa, thay đổi điều khoản này mà không cần báo trước. Điều khoản sửa đổi sẽ tự động có hiệu lực ngay lập tức khi được công bố trên website.