TONY Foundation .

Tony Foundation được thành lập cuối năm 2020, theo sứ mệnh đặt ra nhiều năm trước của anh Trần Văn Tỉnh (Tony Tinh Tran), nhà sáng lập của IMM Group.

Giới thiệu

Quỹ Tony Foundation có 3 mục tiêu chính theo thứ tự ưu tiên là:

Giúp đỡ trẻ em

Giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đến trường, bao gồm các em gia đình nghèo khó đặc biệt và có ý chí, có khả năng học lên …

Chương trình Mentorship

Trang bị cho các em những kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm cần thiết cho tương lai thông qua chương trình “mentorship”.

Giúp đỡ các cụ già neo đơn

Giúp đỡ các cụ già neo đơn đặc biệt, không người thân chăm sóc. Dù không nằm trong ưu tiên của quỹ, nhưng một phần ngân sách sẽ giúp các cụ già neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt

“Giúp học sinh nghèo là góp phần thay đổi xã hội. Thay đổi thế hệ trẻ cũng chính là góp phần thay đổi đất nước. Cho đi không chỉ là giúp đời, giúp người, mà bản chất của nó chính là giúp bản thân mình. Cho đi để tâm mình được thanh thản và tu tập cho mình cái tâm từ bi. Có tâm từ bi chúng ta sẽ sống tốt hơn cho người và sống tốt hơn cho bản thân mình”.
Trần Văn Tỉnh – Nhà sáng lập Tony Foundation.

Kêu gọi tài trợ tài chính

Trần Văn Tỉnh – CEO của IMM group cam kết đóng góp 20% lợi nhuận hàng năm vào quỹ Tony Foundation

Tài trợ bằng công sức

Tùy theo khả năng, nguyện vọng, thời gian của các tình nguyện viên mà có thể đóng góp bằng thời gian, công sức hay vật chất có sẵn.

Quy trình thẩm định và tài trợ

Thông qua truyền thông hay cộng đồng, hay do ‘duyên’ mà biết được một hoàn cảnh, quỹ tiếp nhận thông tin.

Quy tắc tài trợ đối với học sinh nghèo hiếu học từ tiểu học đến PTTH

Các bé phải có học lực khá giỏi, ham học, và có đam mê và khát khao đi học.

Quy tắc tài trợ các học sinh nghèo học đại học

Các bé phải có học lực khá giỏi, ham học, và có đam mê và khát khao đi học.

Quy tắc tài trợ các cụ có hoàn cảnh đặc biệt

Các cụ thuộc diện không thể còn lao động, già yếu, bệnh tật