Quy tắc ứng xử & Quy chuẩn cộng đồng


Quy tắc ứng xử chung

Chúng tôi xây dựng quy tắc ứng xử và quy chuẩn cộng đồng với mục đích đảm bảo một môi trường mà mọi người tôn trọng lẫn nhau. Vì vậy, bạn cần phải tôn trọng các quy tắc chung sau:
 • Tuân thủ các luật hiện hành. 
 • Tôn trọng các quyền của người khác, bao gồm cả quyền riêng tư và quyền sở hữu trí tuệ.
 • Tôn trọng các vấn đề đạo đức, các tập quán thuần phong mỹ tục Việt Nam. 
 • Tôn trọng sắc tộc, tôn giáo, giới tính, người già, người khuyết tật, và quyền trẻ em. 
 • Không tạo, cung cấp, phát tán những nội dung không hợp lệ
 • Không đối xử tệ hoặc gây ra tổn hại cho người khác hoặc chính bản thân bạn (bao gồm và không giới hạn việc đe dọa, khuyến khích, gợi ý cho hành vi xấu, và gây tổn hại đó). Ví dụ:  đưa thông tin sai lệch, spam, lừa đảo, xâm hại, quấy rối, miệt thị, xúc phạm, giả mạo, bắt nạt, …
 • Không sử dụng sai cách, xuyên tạc nội dung của trang web, gây hại, can thiệp, hoặc gây gián đoạn hệ thống của trang web. Ví dụ: gửi thư rác, phát tán các chương trình độc hại, virus, cố ý xâm hại hệ thống của chúng tôi. 
 • Khi phát hiện các hành vi sai trái của người khác, hoặc các lỗi, sai sót trong trang của chúng tôi, vui lòng báo lại cho Ban quản trị thông qua trang Liên hệ > chọn phần Thông tin Liên hệ. 

Các nội dung không hợp lệ

Các nội dung hoặc những liên kết, đường dẫn, cách thức dẫn đến các nội dung được cho là không lành mạnh, không liên quan, không hợp lệ, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp quản lý, cấm, và từ chối tiếp tục kết nối với các cá nhân, tài khoản tạo, truyền bá các nội dung này mà không cần thông báo trước. 
 • Vi phạm thuần phong mỹ tục, luật pháp, đạo đức Việt Nam.
 • Nội dung nhạy cảm, gây tranh cãi, liên quan đến chính trị, tôn giáo, sắc tộc, giới tính, tình dục.
 • Nội dung không liên quan đến Tony Foundation: không liên quan đến sản phẩm hiện tại của chúng tôi, liên quan đến tổ chức/cá nhân không còn làm việc/cộng tác với Tony Foundation.
 • Nội dung liên quan đến thông tin bảo mật, thông tin cá nhân (số điện thoại, tài khoản ngân hàng, CMND/CCCD, passport, thông tin liên hệ).
 • Nội dung mang tính chất bạo lực, quấy rối, xâm hại cá nhân, tổ chức.
 • Nội dung lừa đảo, bán hàng, miệt thị, công kích, chỉ trích cá nhân, tổ chức, không mang tính chất xây dựng.
 • Sử dụng các loại từ ngữ tục tĩu, thiếu tôn trọng, không lịch sự.
 • Nội dung gây hoang mang, khó hiểu, không rõ mục đích.
 • Nội dung mang tính chất cạnh tranh không lành mạnh.